Službene stranice Grada Slunja

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020

Grad Slunj donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu II. izmjena i dopuna UPU-a Grada Slunja

Odluka