Službene stranice Grada Slunja

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020

Prostorni plan uređenja Grada Slunja - II. izmjene i dopune - "Službeni glasnik Grada Slunja" br. 08/2020 od 24.09.2020.

Tekstualni dio  Odluka o donošenju
Odluka o donošenju  Odluka o donošenju
Grafički prikazi  
List 1. Korištenje i namjena prostora Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
List 2.1. Promet, pošta i elektroničke komunikacije Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
List 2.2. Energetski sustav Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
List 2.3. Vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
List 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
List 3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
List 3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
Grafički prikazi građevinskih područja  
k.o. Točak  
4.1. Točak  Odluka o donošenju
k.o. Kuzma Perjasička  
4.2. Donja i gornja Visočka, Bukovac Perjasički, Kuzma Perjasička  Odluka o donošenju
4.3.Donji Poloj, Kuzma Perjasička, Klanac Perjasički  Odluka o donošenju
k.o. Veljun  
4.4. Veljun, Lapovac  Odluka o donošenju
4.5. Lapovac  Odluka o donošenju
4.6. Lapovac  Odluka o donošenju
k.o. Zagorje  
 4.7. Sparednjak, Veljunski Ponorac  Odluka o donošenju
k.o. Šlivnjak   
 4.8. Šlivnjak, Grobnik, Veljunska Glina, Rabinja  Odluka o donošenju
k.o. Donje Primišlje  
4.9. Donje Primišlje  Odluka o donošenju
4.10. Donje Primišlje  Odluka o donošenju
4.11. Donje Primišlje  Odluka o donošenju
k.o. Tržić Primišljanski  
4.12. Tržić Primišljanski, Donje Primišlje  Odluka o donošenju
4.13. Tržić Primišljanski, Donje Primišlje  Odluka o donošenju
k.o. Blagaj  
4.14. Blagaj  Odluka o donošenju
4.15. Blagaj, Bandino Selo, Crno Vrelo  Odluka o donošenju
4.16. Pavlovac  Odluka o donošenju
k.o. Cvijanović Brdo  
4.17. Kosjer Selo, Stojmerić  Odluka o donošenju
4.18. Rabinja  Odluka o donošenju
4.19. Cvijanović Brdo, Donja Glina, Kutanja, Snos Odluka o donošenju 
4.20. Cvijanović Brdo, Snos  Odluka o donošenju
k.o. Gornje Primišlje  
4.21. Mjesto Primišlje  Odluka o donošenju
4.22. Gornje Primišlje  Odluka o donošenju
4.23. Zečev Varoš, Slunj  Odluka o donošenju
k.o. Nikšić  
4.24. Donji i Gornji Nikšić, Donji Cerovac, Donje Taborište  Odluka o donošenju
4.25. Donji i Gornji Cerovac  Odluka o donošenju
k.o. Cvitović  
4.26. Donje Taborište  Odluka o donošenju
4.27. Donja Glina, Cvitović, Marindolsko Brdo, Gornje i Donje Taborište  Odluka o donošenju
k.o. Kremen  
4.28. Glinsko Vrelo  Odluka o donošenju
4.29. Gornja Glina  Odluka o donošenju
4.30. Gornja glina, Mali Vuković, Donji Kremen, Miljevac, Gornji Kremen  Odluka o donošenju
k.o. Slunj   
4.31. Slunj  Odluka o donošenju
4.32.A. Rastoke, Slunj, Podmelnica, Novo Selo  Odluka o donošenju
4.32.B. Podmelnica, Novo Selo  Odluka o donošenju
4.33. Slunjčica  Odluka o donošenju
k.o. Popovac  
4.34. Donji i Gornji popovac  Odluka o donošenju
4.35. Gornji Popovac, Gornji i Donji Lađevac  Odluka o donošenju
k.o. Gornji Lađevac  
4.36. Lađevačko Selište, Arapovac, Gornji Lađevac, Čamerovac  Odluka o donošenju
4.37. Dubrave, Salopek Luke, Čamerovac  Odluka o donošenju
k.o. Donji Lađevac  
4.38. Jame, Donji Lađevac, Videkić Selo, Lumbardenik  Odluka o donošenju
4.39. Polje, Donji Furjan  Odluka o donošenju
k.o. Furjan   
4.40. Donji i Gornji Furjan, Sastavak, Polje   Odluka o donošenju
4.41. Donji Furjan, Kosa, Sastavak, Zapoljak   Odluka o donošenju
 

Urbanistički plan uređenja grada Slunja - izmjene i dopune - "Glasnik Karlovačke županije" br 09/2012. od 27.03.2012.

Tekstualni dio  
Odluka o donošenju Odluka o donošenju
Grafički dio  
List 0 problemska karta List 0 problemska karta
List 1 organizacija prostora i namjena povrsina List 1 organizacija prostora i namjena povrsina
List 2.1 promet List 2.1 promet
List 2.2 posta i telekomunikacije List 2.2 posta i telekomunikacije
List 2.3 odvodnja List 2.3 odvodnja
List 2.4 vodoopskrba List 2.4 vodoopskrba
List 2.5 elektroenergetika List 2.5 elektroenergetika
List 3.1 prirodna bastina List 3.1 prirodna bastina
List 3.2 graditeljska bastina List 3.2 graditeljska bastina
List 3.3 podrucja posebnih ogranicenja u koristenju Odluka o donošenju
List 4 oblici koristenja i nacin gradnje List 4 oblici koristenja i nacin gradnje

Detaljni plan uređenja "Centar I" .

Detaljni plan uređenja Centar 1 - tekstualni dio: CentarIodredbe.pdff CentarIobrazlozenje.pdf CentarItabela1.pdf

Grafički prikazi: Centar1_namjena_povrsina.pdf Centar1_uvjeti_gradnje.pdf

Detaljni plan uređenja "Centar II".

Detaljni plan uređenja Centar 2 - tekstualni dio: CentarIodredbe.pdff CentarIobrazlozenje.pdf CentarItabela1.pdf

Grafički prikazi:  Centar1_namjena_povrsina.pdf Centar1_namjena_povrsina.pdf Centar1_namjena_povrsina.pdf Centar1_namjena_povrsina.pdf Centar1_uvjeti_gradnje.pdf

Detaljni plan uređenja "Centar III".

Detaljni plan uređenja Centar 3 - tekstualni dio: CentarIIIobrazlozenjeiodredbe.pdf CentarIIItabela1.pdf

Grafički prikazi CentarIIIelektroenergetskisustav.pdf CentarIIInamjenapovrsina.pdf CentarIIIplanparcelacije.pdf CentarIIIpostaitelekomunikacije.pdf CentarIIIpromet.pdf CentarIIIuvjetigradnje.pdf CentarIIIuvjetikoristenjauredenjaizastitepovrsina.pdf CentarIIIvodnogospodarskisustav.pdf

Detaljni plan uređenja "Rastoke".

Detaljni plan uređenja Rastoke - tekstualni dio rastokeDPU-usvojeno.pdf rastokeDPU-tablica1.pdf

Grafički prikazi: rastokeDPU-usvojeno_namjena.pdf rastokeDPU-usvojeno_promet.pdf rastokeDPU-usvojeno_pt.pdf rastokeDPU-usvojeno_struja.pdf rastokeDPU-usvojeno_uvjetigradnje.pdf rastokeDPU-usvojeno_uvjetikoristenjapdf.pdf rastokeDPU-usvojeno_voda.pdf