Službene stranice Grada Slunja

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020

Prostorni plan uređenja Grada Slunja  - izmjene i dopune - "Glasnik Karlovačke županije" br 09/2012. od 27.03.2012.

Tekstualni dio  
Odluka o donošenju Odluka o donošenju
Grafički prikazi  
List 1 korištenje i namjena prostora List 1 korištenje i namjena prostora
List 2.1 promet, pošta i telekomunikacije List 2.1 promet, pošta i telekomunikacije
List 2.2 energetski sustav List 2.2 energetski sustav
List 2.3 vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada List 2.3 vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada
List 3.1 područja posebnih uvjeta korištenja List 3.1 područja posebnih uvjeta korištenja
List 3.2 podrucja posebnih ograničenja u korištenju List 3.2 podrucja posebnih ograničenja u korištenju
List 3.3 područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite List 3.3 područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
Grafički prikazi građevinskih područja  

 karta-4.1.pdf karta-4.2.pdf karta-4.3.pdf karta-4.4.pdf karta-4.5.pdf karta-4.6.pdf karta-4.7.pdf karta-4.8.pdf karta-4.9.pdf karta-4.10.pdf karta-4.11.pdf karta-4.12.pdf karta-4.13.pdf karta-4.14.pdf karta-4.15.pdf karta-4.16.pdf karta-4.17.pdf karta-4.18.pdf karta-4.19.pdf karta-4.20.pdf karta-4.21.pdf karta-4.22.pdf karta-4.23.pdf karta-4.24.pdf karta-4.25.pdf karta-4.26.pdf karta-4.27.pdf karta-4.28.pdfkarta-4.29.pdf karta-4.30.pdf karta-4.31.pdf karta-4.32A.pdf karta-4.32B.pdf karta-4.33.pdf karta-4.34.pdf karta-4.35.pdf karta-4.36.pdf karta-4.37.pdf karta-4.38.pdf karta-4.39.pdf karta-4.40.pdf karta-4.41.pdf

Urbanistički plan uređenja grada Slunja - izmjene i dopune - "Glasnik Karlovačke županije" br 09/2012. od 27.03.2012.

Tekstualni dio  
Odluka o donošenju Odluka o donošenju
Grafički dio  
List 0 problemska karta List 0 problemska karta
List 1 organizacija prostora i namjena povrsina List 1 organizacija prostora i namjena povrsina
List 2.1 promet List 2.1 promet
List 2.2 posta i telekomunikacije List 2.2 posta i telekomunikacije
List 2.3 odvodnja List 2.3 odvodnja
List 2.4 vodoopskrba List 2.4 vodoopskrba
List 2.5 elektroenergetika List 2.5 elektroenergetika
List 3.1 prirodna bastina List 3.1 prirodna bastina
List 3.2 graditeljska bastina List 3.2 graditeljska bastina
List 3.3 podrucja posebnih ogranicenja u koristenju Odluka o donošenju
List 4 oblici koristenja i nacin gradnje List 4 oblici koristenja i nacin gradnje

Detaljni plan uređenja "Centar I" .

Detaljni plan uređenja Centar 1 - tekstualni dio: CentarIodredbe.pdff CentarIobrazlozenje.pdf CentarItabela1.pdf

Grafički prikazi: Centar1_namjena_povrsina.pdf Centar1_uvjeti_gradnje.pdf

Detaljni plan uređenja "Centar II".

Detaljni plan uređenja Centar 2 - tekstualni dio: CentarIodredbe.pdff CentarIobrazlozenje.pdf CentarItabela1.pdf

Grafički prikazi:  Centar1_namjena_povrsina.pdf Centar1_namjena_povrsina.pdf Centar1_namjena_povrsina.pdf Centar1_namjena_povrsina.pdf Centar1_uvjeti_gradnje.pdf

Detaljni plan uređenja "Centar III".

Detaljni plan uređenja Centar 3 - tekstualni dio: CentarIIIobrazlozenjeiodredbe.pdf CentarIIItabela1.pdf

Grafički prikazi CentarIIIelektroenergetskisustav.pdf CentarIIInamjenapovrsina.pdf CentarIIIplanparcelacije.pdf CentarIIIpostaitelekomunikacije.pdf CentarIIIpromet.pdf CentarIIIuvjetigradnje.pdf CentarIIIuvjetikoristenjauredenjaizastitepovrsina.pdf CentarIIIvodnogospodarskisustav.pdf

Detaljni plan uređenja "Rastoke".

Detaljni plan uređenja Rastoke - tekstualni dio rastokeDPU-usvojeno.pdf rastokeDPU-tablica1.pdf

Grafički prikazi: rastokeDPU-usvojeno_namjena.pdf rastokeDPU-usvojeno_promet.pdf rastokeDPU-usvojeno_pt.pdf rastokeDPU-usvojeno_struja.pdf rastokeDPU-usvojeno_uvjetigradnje.pdf rastokeDPU-usvojeno_uvjetikoristenjapdf.pdf rastokeDPU-usvojeno_voda.pdf