Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

Savjet mladih

Članovi Savjeta mladih Grada Slunja izabrani su na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Slunja  dana 06. 03. 2018. godine

 

SAVJET MLADIH GRADA SLUNJA

 

1. ANTONIO STIPETIĆ

Josip Obajdin (zamjenik)

 

2. MATEA OBAJDIN  - predsjednica

Matej Medved (zamjenik)

 

3. MIRELA POŽEGA - zamjenica predsjednice

Matej Plivelić (zamjenik)

 

4. ANTONIJO PUŠKARIĆ

Mario Bogović (zamjenik)

 

5. INES KATIĆ

Antonio Paulić (zamjenik)

 

 

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr