Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Advent je već otvorio svoja vrata u našem malom gradu, božićni ukrasi rese naš park i ulice, upaljena je prva adventska svijeća. Predstoje nam zanimljivi programi, poglavito za djecu: predstave, glazbene točke, doček Nove godine i za male i za velike, a posebno veseli što će i kino zasjati u svom sjaju i uveseliti kino predstavama.
Turistička zajednica Grada Slunja objaviti će uskoro detaljan program Adventa u Slunju

Najkompleksniji radovi na izgradnji novog mosta preko rijeke Korane i rekonstrukciji mosta sv. Ivana u  Rastokama napokon su dovršeni.

Rasponska konstrukcija novog mosta preko rijeke Korane postavljena je u cijelosti i u tijeku je postavljanje hodne površine.

Na mostu sv. Ivana postavljene su nosive i završne grede kolničke konstrukcije i u tijeku je postavljenja ograde. 

Ukoliko vrijeme dopusti, pješačka komunikacija između Gornjih i Donjih Rastoka  trebala bi biti ponovno  uspostavljena do kraja ove godine.   

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2021. godinu.
Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2021. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 05. 12. 2021. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2021. godinu koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2021. godinu.

Obrazac

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 02. 12. 2021. godine.

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠK./AKAD. GOD. 2021./2022. I IZVJEŠĆE O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠK./AKAD. GOD. 2021./2022. i 

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Grada Slunja za školsku/akademsku godinu 2021./2022. bio je otvoren od 25. listopada do 09. studenog 2021. godine. Na natječaj je pristiglo ukupno 13 prijava, od čega 5 za učeničku stipendiju i to 3 na  listu za darovitost i 2 na listu učenika slabijeg imovnog stanja te 8 za studentsku stipendiju i to na listu studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 3 prijave i na listu za darovitost 5 prijava (na listu studenata slabijeg imovnog stanja nije pristigla niti jedna prijava).

Sukladno Odluci o broju i visini stipendija Grad Slunj dodjeljuje ukupno 4 stipendije za učenike i 4 stipendije za studente i to 2 za darovite učenike i 2 za učenike slabijeg socijalnog statusa te 2 stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, 1 stipendija za darovite studente i 1 stipendija za studente slabijeg imovnog stanja.

Nakon formalne provjere dostavljenih zahtjeva, Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima utvrdilo je da 4 studenta ne udovoljavaju općim uvjetima Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 23/02, 31/03, 38/05 i 39/09)., zbog prelaska cenzusa za primanja po članu obitelji ili su kandidati 1. godine studija, a prijavili su se na listu za darovite. 

Zbog nedostatka prijava studenata na listi slabijeg imovnog stanja, a zatim i prijava studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja koje nisu udovoljavale uvjetima natječaja, Povjerenstvo je odobrilo još 1 stipendiju na listi za darovite studente (ukupno 2). 

Kandidati koji su udovoljili uvjetima Pravilnika, ali su bodovno su ispod crte, nisu iskazani u Prijedlogu liste za dodjelu stipendija, kao niti kandidati koji nisu udovoljili uvjetima.

U Prijedlogu liste iskazani su oni učenici i studenti koji su udovoljili uvjetima natječaja i bodovno se nalaze na prva dva mjesta po prioritetnim listama.

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠK./AKAD. GOD. 2021./2022.

Sukladno odredbama članka 10.  Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom Grada Slunja za 2022. godinu. Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Plana davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 05.12.2021.godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni Nacrt prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga nae- mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

 Nacrt prijedloga Plana upravljanja imovinom Grada Slunja za 2022. godinu

 Obrazac 

 Izvješće

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2022. godinu.
Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2022. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 29. 11. 2021. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2022. godinu koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2022. godinu

Obrazac

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Socijalnog programa Grada Slunja za 2022. g.
Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Socijalnog programa Grada Slunja za 2022. g. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 29. 11. 2021. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Socijalnog programa Grada Slunja za 2022. koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Socijalnog programa Grada Slunja za 2022. godinu.

Obrazac

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2022. g.
Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2022. g. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 29. 11. 2021. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Programa koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2022. godinu

Obrazac