Stožer za civilnu zaštitu Grada Slunja preporučjuje građanstvu Grada Slunja i Općina Cetingrad i Rakovica da se ispraćaji pokojnika obavljaju u krugu članova obitelji, odnosno u prisutnosti što manjeg broja osoba kako bi se izbjegli svi rizični kontakti među osobama uslijed pandemije zaraze korona virusom.

Iz preventivnih razloga, a zbog situacije izazvane korona virusom, gradska uprava Grada Slunja ograničeno će poslovati sa strankama. Strankama se preporuča da bez velike potrebe i hitnosti ne obilaze urede u Gradu Slunju već da to čine samo u neodgodivim i krajnje hitnim situacijama, uz prethodnu najavu telefonom. Sve upravne odjele Grada Slunja možete kontaktirati putem e-maila ili telefonom prema navedenim adresama i telefonskim brojevima:

Stožer civilne zaštite Grada Slunja donosi Odluku o postupanju ugostiteljskih objekata i objekata ostalih djelatnosti i Odluku o postupanju trgovačkih centara i trgovina hranom i živežnim namirnicama

Odluku o postupanju ugostiteljskih objekata i objekata ostalih djelatnosti 

Odluku o postupanju trgovačkih centara i trgovina hranom i živežnim namirnicama