Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja
Danas se u Gornjem Poloju, na imanju „The 3 brothers“ održava radionica „Koraci do registracije klaonice“
Predstavljen je pogon klaonice „The 3 brothers“, vl. Nikole Maturaneca te primjeri drugih programa odobrenih objekata malih klaonica, kao i postupci registracije objekta za klanje vlastitih životinja na gospodarstvu.
U nastavku radionice provest će se i predavanja o dobrobiti životinja te o ekološkom stočarstvu.
 
Slunjsko gradsko društvo Crvenog križa, u suradnji sa Domom zdravlja Slunj danas je za naše sugrađane organiziralo prezentacije usluga koje provodi kroz programe Rekreativnog kutka za starije osobe, Pomoći u kući, posudionice ortopedskim pomagala i dr. te mjerenja tlaka i šećera. Akciju je podržala i aktivno se uključila u provedbu istih i naša gradonačelnica Mirjana Puškarić.
Dobro zdravlje želimo svima!

Zajednica športskih udruga Grada Slunja organizira proglašenje najboljih sportaša, sportskih djelatnika i sportskih klubova Grada Slunja za ostvarene rezultate u 2021. godini.

Svečanost proglašenja održat će se u petak, 08. travnja 2022. godine u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Slunj, s početkom u 19,00h.

Komunalno društvo LIPA  preuzelo 2 komunalna vozila:
1. Komunalno (teretno) vozilo zapremnine spremnika 10 m³ s nadogradnjom vrijednosti 1.468.750,00 kn
2. Komunalno (teretno) vozilo sa teleskopskim podizačem s dizalicom vrijednosti 1.543.750,00 kn
Projekt nabavke ovih vozila sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda sa iznosom od 1.480.000,00 kn (cca. 60 %). Preostali iznos (cca. 40 %) za komunalno vozilo zapremnine spremnika 10 m³ s nadogradnjom osigurava Komunalno društvo Lipa d.o.o. iz vlastitih sredstava (cca. 435.000,00 kn), a za komunalno vozilo sa teleskopskim podizačem s dizalicom Grad Slunj (cca. 495.000,00 kn).
Preuzimanju vozila nazočili su predstavnici LIPE i tvrtke Gradatin, od koje su vozila nabavljena te gradonačelnica Mirjana Puškarić.
Sretno u radu!!!

U suradnji sa fotografom  Ivicom Lajtnerom, koji na terenu Karlovačke županije  trenutno fotografira arhitekturu, a u prethodnim razdobljima fotografirao je mostove, crkve i utvrde, o čemu je izdao i tri fotomonografije, upriličili smo susret sa prof. dr. sc. Mladenom Kučinićem, redovnim profesorom, biologom, sa Prirodoslovnog fakulteta.Profesorovo  izuzetno predavanje o vodenoj fauni, podzemnoj i nadzemnoj, kojom bogato obiluju naše vode, potaknule su na mogućnosti daljnjih istraživanja, evidentiranja, skupljanja zbirki, kao i brojnih edukativnih predavanja, radionica, izložbi, kako za učenike i studente, tako i posjetitelje, koje bi Grad Slunj mogao organizirati, u suradnji sa prof. Kučinićem, ali i drugim znanstvenicima iz ovog područja.

Obavještavamo građane grada Slunja da će se tijekom sutrašnjeg dana, na području Rastoka (prostor uz stari most na Korani) izvesti radovi uklanjanja stabala i raslinja.

Molimo stanovnike i korisnike turističke infrastrukture na strpljenje i korištenje obilaznog smjera kretanja.

Objavljuje se Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Slunja u 2022. godini.

Rok za dostavu zahtjeva je 30. 11. 2022. godine ili do iskorištenja sredstava planiranih u Programu za ovu godinu.

Tekst javnog poziva

Program potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022.-2024.

OBRASCI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Obrazac zahtjeva za potporu

Izjava o korištenju potporama male vrijednosti

napomena: Kod Mjere 1. i Mjere 4. -za nabavku opreme, mehanizacije i dr., ako se prilaže ponuda ili predračun, nije potrebno priložiti dokaz o plaćanju, isti se prilaže naknadno nakon odobrenja potpore.

Više informacija na tel.: 047/674-710.

Središte za borbenu obuku obilježava 19. godinu osnivanja (osnovano 01. travnja 2003.)
Danas je priređena svečanost obilježavanja, na kojoj, pored brojnih uzvanika, sudjeluje i slunjska gradonačelnica Mirjana Puškarić.
Upućujemo čestitke Središtu za borbenu obuku, uz želje za zajedničku daljnju dobru suradnju, kao i u dosadašnjem razdoblju!
 

Grad Slunj objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slunja, u katastarskim općinama: Donje Primišlje, Gornje Primišlje, Tržić Primišljanski, Kuzma, Blagaj, Cvitović i Furjan.

Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 25 godina, uz mogućnost produljenja na isto razdoblje.

Rok za prijavu na natječaj je do 29.04. 2022.

Pisane ponude šalju se poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“, na adresu: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47 240 Slunj, u roku 30 dana od dana objave javnog poziva.

Ponuda mora sadržavati sve čestice iz pojedine proizvodno tehnološke cjeline (PTC) kako je navedeno u Tablici - popis zemljišta u natječaju.

Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više PTC-a (proizvodno tehnoloških cjelina) koje su predmet natječaja može dostaviti jednu ponudu za sve PTC za koje podnosi ponudu, ali za svaku pojedinu PTC iz ponude, ponuditelj mora dostaviti zaseban gospodarski program korištenja zemljišta.

Informacije o natječaju: Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti - telefon: 674-710

DOKUMENTACIJA:

Tekst Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slunja

Tablica – popis zemljišta u natječaju

Popis dokumentacija – koja se prilaže ponudi